Mistdetectie uit camerabeelden

Hoe analyse van camerabeelden langs snelwegen mistdetectie en mistverwachtingen kan verbeteren.

Aanleiding project

Mist is een lastig verschijnsel. Het kan lokaal optreden, plotseling ontstaan en snel weer verdwijnen. Dat maakt dat niet alleen het verwachten van mist lastig is, maar ook de detectie daarvan. De zichtmetingen van het KNMI met 35 meetpunten zijn daarvoor ongeschikt. De observatiedichtheid is laag (uitgezonderd luchthavens) en vaak op grote afstand van de Nederlandse snelwegen. Ook zijn satellietbeelden minder geschikt omdat die niet direct beschikbaar zijn en in ochtend- en avondschemer niet goed werken. Gelukkig heeft Rijkswaterstaat een dicht netwerk van ca. 3.000 camera’s verdeeld over onze belangrijkste autosnelwegen. Deze vele camera’s bieden mogelijk meer potentie om lokaal de aanwezigheid van mist te kunnen detecteren, en daarmee bij te dragen aan verkeersveiligheid en de doorstroming van het wegverkeer.

Inhoud project

In opdracht van Rijkswaterstaat voert het KNMI een Big Data-onderzoek uit naar de bruikbaarheid van verkeerscamera’s van Rijkswaterstaat voor het detecteren van mist langs onze snelwegen. Bij dat onderzoek worden de camerabeelden in combinatie met KNMI metingen van vocht, temperatuur en wind uit de omgeving gebruikt om de mistdetectie algoritmen van het KNMI te verbeteren. Dat blijkt een flinke uitdaging gezien de technische en operationele beperkingen van de camerabeelden tijdens dag, nacht en schemering. Big Data-analyse technieken zoals Machine Learning en Neurale Netwerken hebben laten zien dat de eerste resultaten uit het onderzoek hoopgevend zijn. Dat is getoetst met behulp van alternatieve verkeersbeelden.

Resultaat

Uiteindelijk is het de bedoeling dat het KNMI samen met Rijkswaterstaat erin slaagt om met behulp van deze verschillende metingen tot een real-time detectie van mist te komen langs onze Nederlandse snelwegen. De volgende stap is de terugkoppeling naar alle verkeersdeelnemers in de omgeving.

Flyer: Fog detection from camera images

Contact

Ziet u ook mogelijkheden in een samenwerking of heeft u een goed idee? Prikkel de KNMI Datalab wetenschappers dan met uw idee of vraag en we komen snel bij u terug.

Bijlage(n) die geaccepteerd worden zijn: JPG-, PNG- en PDF bestanden (max. 2Mb.)