Weer & Verkeersmodellen

De combinatie van hoge-resolutie weerdata en verkeersgegevens kan verkeersdoorstroming en veiligheid in het verkeer verbeteren.

Aanleiding project

Het verband tussen weer en verkeer lijkt zonneklaar. We leggen dat verband makkelijk op basis van ons onderbuikgevoel. Veel regen in de namiddag en avond? Lange files in de avondspits! Aanhoudende sneeuwval in de vroege morgenuren? Trek maar minstens een uur extra uit om op uw werk te komen! Juist in dat ‘minstens’ zit de crux. We leggen verbanden makkelijk op basis van het onderbuikgevoel, maar het is veel lastiger om het te kwantificeren. Toch zijn daar veel meer mogelijkheden dan we misschien wel denken. De data die daarvoor nodig is, is er immers al. Het KNMI heeft ze over het weer, Rijkswaterstaat en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens over het verkeersaanbod en andere partijen hebben weer veel data over mobiliteit. Ten slotte maakt data van telecomproviders het weer mogelijk om op digitale kaarten aan te geven waar de files staan. Zij meten immers waar relatief veel smartphones in een klein gebied aanwezig zijn, de automobilisten in een file. Door met al deze partners de big data te onderzoeken, biedt dat misschien mogelijkheden om kwantitatief aan te tonen wat voor effect het weer heeft op de verkeersdrukte en op eventuele verkeersongevallen.

Inhoud project

In samenwerking met het DiTTLlab van de TU Delft, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid en de Nationale Databank Wegverkeergegevens, doet het KNMI Datalab onderzoek naar de relatie tussen weer, verkeer én ongevallen op de weg. Daarbij worden de gegevens van 160.000 ongevallen gebruikt die zijn opgeslagen in de databanken van onze samenwerkende partners. Het KNMI brengt hoge resolutie data in van het weer, onder andere weerwaarnemingen en neerslagradarbeelden. Elke ongeval wordt daarbij gekoppeld aan de weersomstandigheden van dat moment en het onderzoek richt zich met name op het ontdekken van patronen.

Resultaat

Om echt tot gekwantificeerde gegevens te komen, is nog veel onderzoek nodig. Onderzoeksvragen zijn er genoeg. Hoe moeten we bijv. de data begrijpen die de lussen in het asfalt genereren? Hoe kunnen we de interactie tussen weersomstandigheden en verkeersstromen modelleren en in kaart brengen? En als we die al in kaart hebben gebracht, welke invloed heeft dan een groot popconcert of voetbalwedstrijd in de buurt op de verkeersdrukte in een regenachtige regio? Het KNMI streeft samen met haar samenwerkende partners naar een integraal datasysteem op basis waarvan wij precieze prognoses kunnen maken over de verkeersdrukte bij een bepaald weertype. Uiteindelijk moet dat bijdragen aan een betere verkeersdoorstroming en veiligheid op de weg.

Contact

Ziet u ook mogelijkheden in een samenwerking of heeft u een goed idee? Prikkel de KNMI Datalab wetenschappers dan met uw idee of vraag en we komen snel bij u terug.

Bijlage(n) die geaccepteerd worden zijn: JPG-, PNG- en PDF bestanden (max. 2Mb.)