Privacy


Persoonsgegevens die u via deze website invoert, gebruikt het KNMI alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het KNMI om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of wilt u reageren of heeft u een vraag? Dan kunt u uw persoonsgegevens in een formulier invullen. Bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres. Bij het formulier vindt u een toelichting op de persoonsgegevens die van toepassing zijn op dat formulier.
Een telefonisch gesprek met een medewerker op onze weerkamer wordt vanwege een wettelijke verplichting/taak en voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden opgenomen. Wij bewaren de gespreksgegevens gedurende 100 dagen waarna deze automatisch worden vernietigd..

Het KNMI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt het KNMI uw gegevens niet om u ook andere brochures toe te sturen. Behalve als dit staat aangegeven bij het formulier.

De gegevens kunnen wel worden gevorderd voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt, strafbare uitlatingen doet, of in het kader van alibi onderzoek.

Het KNMI bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.