Privacy


Persoonsgegevens die u via deze website invoert, gebruikt het KNMI alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaat het KNMI om met uw persoonsgegevens?

Het KNMI gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld in het formulier om een vraag te stellen? Dan reageert het KNMI alleen op uw vraag. Uw gegevens worden dan niet gebruikt om u brochures of andere informatie toe te sturen. Behalve als u daarom vraagt.

De gegevens kunnen wel worden gevorderd voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt, strafbare uitlatingen doet, of in het kader van alibi onderzoek.

Het KNMI bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wat is de Wet bescherming persoonsgegevens?

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meer informatie